Nyomtatás

„Élhető településközpont kialakítása – Győrújbarát”, NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0004

Élhető településközpont kialakítása – Győrújbarát”, NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0004

Győrújbarát Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program támogatásával az „Élhető településközpont kialakítása – Győrújbarát” elnevezésű, NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0004 azonosítószámú projektet valósítja meg.

A település önkormányzata a 2007-2013 közötti tervezési időszakban a NYDOP 3. prioritásán belül, a Városfejlesztési prioritás keretében pályázott sikerrel, a régió egyetlen 5600 lakosú községeként, egy versenyben a régió nem megyei jogú városi rangú településeivel.
Két fordulót követően 144.616.432,- Ft elszámolható összköltség mellett 114.359.515,- Ft összegű (79,077815 %) támogatást nyert.

A projekt átfogó céljaként a településközponti és alközponti funkciók megerősítését, további specifikus célokként pedig az épített és természeti környezet átgondolt fejlesztését, a helyi innovatív gazdaság megerősítését, közszolgáltatások minőségi fejlesztését, valamint társadalmi megújulást, közösségfejlesztést tűzték ki.

Konzorciumi partnerek a Baráti-Center Kft. (Sarokház Étterem) és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A Támogatói Szerződés 2010 októberében lépett hatályba. A projekt kivitelezése a jogszabályi környezetnek megfelelően 2010. március 1-én kezdődhetett meg, a munkálatok 2011. szeptember 30-án fejeződtek be hivatalosan.

A projekt keretében valósult meg a Sarokház Étterem kerítésének, külsejének felújítása, illetve a klíma beszerelése is.

Szintén a projekt részeként 2011 májusára fejeződött be a Csobolyó Táncház tetőszerkezetének teljes renoválási munkálata, mely magában foglalja a födém összsúly csökkentését és hőszigetelés javítását, korhadt kötőgerenda-részek kicserélését, talp-és oldalszelemenek, szarufák megerősítését, valamint léccserét, és héjazatcserét.

A területen jelentős mértékű a személygépkocsi-forgalom, a meglévő burkolatok állapota a többszöri útfelbontások miatt nem kielégítő, a gyalogosközlekedés nincs rendesen szabályozva, továbbá az Óvoda előtt a forgalombiztonság sem megfelelően működik. A helyi lakosság már több alkalommal felhívta erre a figyelmet, így ezen hiányosságok pótlása szintén alapvető fontosságúnak bizonyult.

A projekt keretében felújításra került a Liszt Ferenc utca Veres Péter és Erzsébet utca közötti szakasza. Ehhez a következő fejlesztések kapcsolódnak: egy zárt csapadékcsatorna kiépítése, a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése, parkolók, dísztér, sétány, szervízút (egyben kerékpárút és gyalogjárda is), gyalogátkelőhelyek, szelektív hulladéksziget kialakítása, továbbá a már meglevő közvilágítás korszerűsítése, zöldterületek rendezése és újak létrehozása, valamint utcabútorok elhelyezése.

E közterületi fejlesztéseken kívül megvalósult még a Pitypang Napközi Otthonos óvoda támfalának felújítása, illetve az intézmény óvodai funkciójának környezetbe történő illesztése.  Megszervezésre került 2011 júniusában az Öko Nap és 2011 szeptemberében a Hagyományőrző Kulturális Fesztivál, továbbá településmarketing tevékenység keretében folyamatban van egy interaktív tájékoztató pult beszerzése is.


Kedvezményezett neve és elérhetôsége

BARÁTI-CENTER Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
9081 Győrújbarát, Veres P u 91.

Közreműködô szervezet neve és elérhetősége:

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9022 Győr, Czuczor Gergely u. 13.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.